Η Αξία της Δια Βίου Υποστήριξης: Προνόμια και Δυνατότητες για τους Αποφοίτους του ΠΜΣ

Δια Βίου Υποστήριξη

Σύλλογος Αποφοίτων ΠΜΣ

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΠΜΣ αποτελεί τον κορμό μιας αναπτυσσόμενης κοινότητας με στόχο τη δια βίου υποστήριξη και ανάπτυξη των μελών της. Αυτή η δέσμευση εκφράζεται μέσα από μια σειρά προνομίων, όπως η δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων, οι εκπτώσεις σε σεμινάρια, η συμμετοχή σε συνέδρια, η υποστήριξη για διδακτορικές σπουδές, οι ευκαιρίες για δημοσίευση και πολλά άλλα. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ο Σύλλογος Αποφοίτων ΠΜΣ αναγνωρίζει την αξία και τη σημασία της δια βίου εκπαίδευσης και ανάπτυξης για κάθε απόφοιτο.

Δια Βίου Εκπαίδευση

Δικαίωμα δωρεάν παρακολούθησης μαθημάτων στο ΠΜΣ από τους αποφοίτους.

Εκπτώσεις σε Σεμινάρια

Έκπτωση 50% σε θεματικές ενότητες, σεμιναριακούς κύκλους κλπ.

Συμμετοχή σε Συνέδρια

Δωρεάν πρόσβαση και συμμετοχή σε συνέδρια.

Υποστήριξη Διδακτορικού

Πλαισίωση από την επιτροπή διδακτορικών με ενημέρωση σε σχετικά ζητήματα.

Ευκαιρίες Δημοσίευσης

Δωρεάν δημοσίευση άρθρου βιβλιοκρισίας στο περιοδικό του ΠΜΣ.

Ενημέρωση για Επιστημονικά Ζητήματα

Τακτική ενημέρωση για επιστημονικά ζητήματα του ΠΜΣ.

Ετήσια Συνάντηση Συλλόγου

Συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση για την οργάνωση του ΠΜΣ.

Αξιοποίηση Επιτροπών

Δωρεάν αξιοποίηση των επιστημονικών επιτροπών του ΠΜΣ.

Συμμετοχή σε Έρευνες

Ευκαιρίες για συμμετοχή σε έρευνες και ειδικά προγράμματα.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Δωρεάν αξιοποίηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής- επαγγελματικού προσανατολισμού.

Διεθνείς Συνεργασίες

Ενεργή συμμετοχή σε εργασίες με άλλες ενώσεις αποφοίτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.