Αξιολόγηση Υποψηφίων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΑ Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι: α) Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας : (κάτοχος Β2 ή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία) β) Επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της …

Αξιολόγηση Υποψηφίων Διαβάστε Περισσότερα »