Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο στα Ιωάννινα

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανακοινώνει στα μέλη της Εταιρείας και τις/τους ενδιαφερόμενες/ους ότι προγραμματίζει, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τη διοργάνωση του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», κατά το διάστημα 10-12 Νοεμβρίου 2023 στα Ιωάννινα.

Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου 2023

Προφορικές Ανακοινώσεις

Θεματικά Συμπόσια

Αναρτημένες Ανακοινώσεις


Η ανακοίνωση της Παιδαγωγικής Εταιρείας ΕλλάδοςΈντυπο Υποβολής – Περίληψης