Θεματική ενότητα: Δια Βίου εκπαίδευση - Επιμόρφωση ΕΚΔΔΑ

 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση

(Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Παντελής Βουλτσίδης Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι Σύμβουλος Επιστημονικού Έργου και Συντονιστής του Επιστημονικού Προσωπικού στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επίσης συντονίζει το σύστημα Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών του ΕΚΔΔΑ καθώς και της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ ενώ είναι ο συντάκτης της εκάστοτε εξαμηνιαίας έκθεσης αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ. Παράλληλα υπήρξε για μακρύ χρονικό διάστημα Γραμματέας και Διευθυντής Επιμόρφωσης του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε ως μέλος και εκπρόσωπος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ στο Ειδικά Συμβούλια Επιλογής ΕΣΕΔ (Συμβούλιο Επιλογής Διοικητικών Γραμματέων), στο Συμβούλιο Επιλογής Γενικών Διευθυντών (3ο ΕΙΣΕΠ) καθώς και στην Επιτροπή Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΕΠ) για την επιλογή στελεχών της ΜΟΔ (Μονάδας Διαχείρισης ΕΣΠΑ) και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης ΕΣΠΑ. Επίσης διατέλεσε μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και συνεντεύξεων για την ένταξη υποψηφίων στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ. Στο τρέχον χρονικό διάστημα είναι μέλος του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας. Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιστημονικές μελέτες που  αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό του Δημόσιου Τομέα καθώς και στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τα στελέχη του Δημόσιου τομέα.  Για πολλά χρόνια είχε την επιστημονική ευθύνη μελών έργων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιόριστων Εκπ/κών 2008-2013, Πρόγραμμα Νέο Σχολείο Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β/θμιας για διδασκαλία στην Α/θμια Εκπ/ση, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητικές Εργασίες, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη – Β ΕΠΙΠΕΔΟ). Συμμετέχει ως διδάσκων σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της ΑΣΠΑΙΤΕ και είναι  καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ.

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  • Βουλτσίδης, Π. (2019). «Το Θεσμικό Πλαίσιο και οι Διαδικασίες Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στη Χώρα μας» Εισήγηση       στο Επιστημονικό Συνέδριο ‘Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Ρέθυμνο.
  • Βουλτσίδης, Π. & Βιτσιλάκη- Σορωνιάτή, Χ. (2013) «Η εφαρμογή των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη¨ Σύρος 21-23 Ιουνίου 2013.
  • Βουλτσίδης, Π. (2013). «Η εφαρμογή καινοτομιών κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Συμβούλων Κόρινθος 23 & 24 Νοεμβρίου 2013
  • Βουλτσίδης, Π. &  Μπουραζάνας, Κ.  (2014). «Παρουσίαση λογισμικού για τη διδακτική κλασμάτων – ρητών αριθμών» Εισήγηση στο Επιστημονικό Συνέδριο ‘Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ’  Αθήνα.
  • Ρούσσος, Π., Βουλτσίδης, Π., Ζαχαροστυλιανάκη, Ε., Καζάλη, Ε., & Σουλιώτη, Ε. (2019). Ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις ψηφιακές τεχνολογίες και πολιτικές καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού. Ανακοίνωση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αλεξανδρούπολη      
  • Μπαγάκης, Γ., Πασχάλη, Ε. & Βουλτσίδης, Π. (2013).  «Υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης της λογικής “την όποιας απορρόφησης για την απορρόφηση” στα επιμορφωτικά προγράμματα εθνικής εμβέλειας του ΕΣΠΑ; Μεταθεώρηση διερεύνησης προγράμματος για δασκάλους τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων του ΟΕΠΕΚ» Νέα Παιδεία τ.χ. 147.
  • Βουλτσίδης, Π. & Μπαγάκης, Γ. (2014). «Διερεύνηση της χρησιμοποίησης Τεχνικών διδασκαλίας  στα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών» Νέα Παιδεία τ.χ. 151.