• Ένα νέο μεταπτυχιακό, με παιδαγωγική επάρκεια, σε μια σύγχρονη θεματική.
  • Νέα προσόντα για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
  • Η Αξιολόγηση έχει θεωρία και συνδέεται με πράξη.
  • Ευέλικτες μορφές Αξιολόγησης στην εκπαίδευση, σε Οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ΜΚΟ.
  • Αξιοποίηση των διαλέξεων με συμμετοχή και δι-αντίδραση στην ουσία, ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ [Διαθεματικές διεπιστημονικές εργασίες που καλύπτουν διαφορετικές ενότητες μαθημάτων (ΟΧΙ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ)]. (Προσχέδιο διπλωματικής εργασίας από την αρχή των σπουδών, εάν το επιθυμεί ο/η φοιτητής/τρια).
  • Συνδυασμός εξ αποστάσεως διαλέξεων και compact διαλέξεων, όπου χρειάζεται.
  • Συμβουλευτική ομάδα σπουδών-επαγγελματικού προσανατολισμού (φοιτητές- φοιτήτριες στο κέντρο των εξελίξεων, ο δικός τους λόγος κυρίαρχος).
  • Υποστηρικτική ομάδα βιβλιοθήκης-τεχνολογίας
  • Αξιοποίηση περιοδικού για δημοσίευση άρθρων, βιβλιοκριτικές κλπ.
  • Σε συνεργασία με μεγάλους εκδοτικούς οίκους δυνατότητα δημοσίευσης ποιοτικών διπλωματικών εργασιών.
  • Η Αξιολόγηση θα είναι βασική θεματική στην εκπαίδευση, στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,  και είναι ευκαιρία να ξεκινήσετε τώρα, ώστε να είστε οι ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ στην εξειδίκευση.

ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Με βάση και το Νέο Νόμο το μεταπτυχιακό «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση»δίνει παιδαγωγική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία.

Για όποιον- όποια επιθυμεί υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία στο ΦΕΚ τ.Β’ 7123/31-12-2022 αρ. 2566, όπου πιστοποιείται μετά τη ψήφιση και του νέου νόμου η παιδαγωγική επάρκεια και η επαγγελματική εμπειρία.

Έτσι, φοιτητές-φοιτήτριες με οποιοδήποτε πτυχίο, από οποιοδήποτε τομέα εσωτερικού και εξωτερικού με φοίτηση στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό εντάσσονται στους πίνακες διορισμού..