Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση

 

 • Ένα νέο μεταπτυχιακό, με παιδαγωγική επάρκεια, σε μια σύγχρονη θεματική.
 • Νέα προσόντα για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
 • Η Αξιολόγηση έχει θεωρία και συνδέεται με πράξη.
 • Ευέλικτες μορφές Αξιολόγησης στην εκπαίδευση, σε Οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ΜΚΟ.
 • Αξιοποίηση των διαλέξεων με συμμετοχή και δι-αντίδραση στην ουσία, ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ [Διαθεματικές διεπιστημονικές εργασίες που καλύπτουν διαφορετικές ενότητες μαθημάτων (ΟΧΙ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ)]. (Προσχέδιο διπλωματικής εργασίας από την αρχή των σπουδών, εάν το επιθυμεί ο/η φοιτητής/τρια).
 • Συνδυασμός εξ αποστάσεως διαλέξεων και compact διαλέξεων, όπου χρειάζεται.
 • Συμβουλευτική ομάδα σπουδών-επαγγελματικού προσανατολισμού (φοιτητές- φοιτήτριες στο κέντρο των εξελίξεων, ο δικός τους λόγος κυρίαρχος).
 • Υποστηρικτική ομάδα βιβλιοθήκης-τεχνολογίας
 • Αξιοποίηση περιοδικού για δημοσίευση άρθρων, βιβλιοκριτικές κλπ.
 • Σε συνεργασία με μεγάλους εκδοτικούς οίκους δυνατότητα δημοσίευσης ποιοτικών διπλωματικών εργασιών.
 • Η Αξιολόγηση θα είναι βασική θεματική στην εκπαίδευση, στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,  και είναι ευκαιρία να ξεκινήσετε τώρα, ώστε να είστε οι ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ στην εξειδίκευση.