• Ένα νέο μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως, με παιδαγωγική επάρκεια, σε μια σύγχρονη θεματική.
  • Νέα προσόντα για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
  • Η Αξιολόγηση έχει θεωρία και συνδέεται με πράξη.
  • Ευέλικτες μορφές Αξιολόγησης στην εκπαίδευση, σε Οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ΜΚΟ.
  • Αξιοποίηση των διαλέξεων με συμμετοχή και δι-αντίδραση στην ουσία, ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ [Διαθεματικές διεπιστημονικές εργασίες που καλύπτουν διαφορετικές ενότητες μαθημάτων (ΟΧΙ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ)]. (Προσχέδιο διπλωματικής εργασίας από την αρχή των σπουδών, εάν το επιθυμεί ο/η φοιτητής/τρια).
  • Συνδυασμός εξ αποστάσεως διαλέξεων και compact διαλέξεων, όπου χρειάζεται.
  • Συμβουλευτική ομάδα σπουδών-επαγγελματικού προσανατολισμού (φοιτητές- φοιτήτριες στο κέντρο των εξελίξεων, ο δικός τους λόγος κυρίαρχος).
  • Υποστηρικτική ομάδα βιβλιοθήκης-τεχνολογίας
  • Αξιοποίηση περιοδικού για δημοσίευση άρθρων, βιβλιοκριτικές κλπ.
  • Σε συνεργασία με μεγάλους εκδοτικούς οίκους δυνατότητα δημοσίευσης ποιοτικών διπλωματικών εργασιών.
  • Η Αξιολόγηση θα είναι βασική θεματική στην εκπαίδευση, στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,  και είναι ευκαιρία να ξεκινήσετε τώρα, ώστε να είστε από τους ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ στην εξειδίκευση.

Το Μεταπτυχιακό παρέχεται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως.
ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ»
-Εξ Αποστάσεως-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Με βάση και το Νέο Νόμο το μεταπτυχιακό «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση»δίνει παιδαγωγική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία.

Για όποιον- όποια επιθυμεί υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία στο ΦΕΚ τ.Β’ 7123/31-12-2022 αρ. 2566, όπου πιστοποιείται μετά τη ψήφιση και του νέου νόμου η παιδαγωγική επάρκεια και η επαγγελματική εμπειρία.

Έτσι, φοιτητές-φοιτήτριες με οποιοδήποτε πτυχίο, από οποιοδήποτε τομέα εσωτερικού και εξωτερικού με φοίτηση στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό εντάσσονται στους πίνακες διορισμού..

Νέο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα ΚΔΒΜ

Η ιστορία μας από το 2022

Δείτε τις προκηρύξεις, τα προγράμματα και σχετικό υλικό που αφορα το μεταπτυχιακό από το 2022.

Με το βλέμμα στο Μέλλον

Δείτε τα νέα προγράμματα και τις νέες δράστηριότητες του μεταπυχιακού.