Θεματική ενότητα: Φιλοσοφικές - θρησκευτικές προσεγγίσεις

 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση

(Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

O Κωνσταντίνος Ι. Δημούλης είναι διδάκτορας Βαλκανιολογίας με ειδικότητα τις θρησκευτικές μειονότητες των Βαλκανίων. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές Θεολογίας, Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Πολιτικών Επιστημών, Βαλκανιολογίας. Ασχολείται με ζητήματα Θρησκευτικών Μειονοτήτων, Συγκρούσεις Θρησκειών και Πολιτικών Συστημάτων, Ιστορίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ειδικής Αγωγής. Απασχολήθηκε αρχικά στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών και κατόπιν διορίστηκε με ΑΣΕΠ ως καθηγητής δευτεροβάθμιας. Επί σειρά ετών διετέλεσε υποδιευθυντής σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση την
ενασχόλησή του με την Εκπαίδευση Ενηλίκων συνεργάζεται από το 2015 με τον ΕΟΠΠΕΠ ως μέλος Επιτροπών Ειδικών Επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης συμμετέχει ως επιστημονικός συνεργάτης σε επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα Θρησκευτικών Μειονοτήτων και Ιστορίας των κρατών της Βαλκανικής Χερσονήσου. Έχει εργαστεί σε ερευνητικές ομάδες για τη διερεύνηση ζητημάτων αναφορικά με
τις κοινωνιολογικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Επίσης, τον ενδιαφέρει η μελέτη της ιστορίας των βαλκανικών χωρών με αξιοποίηση αρχειακού υλικού. Επικεντρώνεται στη σύνδεση Πολιτικής και Θρησκειών. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά περιοδικά και επιστημονικούς τόμους. Τα προσωπικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε λογοτεχνία και μουσική.

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  • Δημούλης, Κ. Ι. & Μπασιώτη, Π. (2019). «Η αυτοκτονία στην Ελλάδα της κρίσης: Μια θεωρητική συζήτηση». Στο  Κ. Χαραλαμπάκη (επιμ.). Ανάλεκτα Ψυχοθεραπείας και Πολιτικής (σσ. 243-261). Αθήνα: Κοροντζής. ISBN13-9786185042738
  • Δημούλης, Κ. Ι. (2020). Σύγκρουση Ισλάμ και Κομμουνισμού στα Βαλκάνια. Η περίπτωση της Βουλγαρίας: 1944-1989. Αθήνα: 24Γράμματα. ISBN13-9786185469511
  • Νικολόπουλος Β. & Δημούλης Κ. Ι. (2022). Ιστορία και Προσφορά των Μοναστηριών Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Πτολεμαΐδα: Θύμησης, ISBN 978-6-1888-61790-2
  • Δημούλης Κ. Ι. (2022). «Επτά Στύλοι, Μια Άνοιξη και Επτά Μύθοι». Στο Θύμησης 4:  3-12. ISSN 9772732896107
  • Ρούσου Ε. & Δημούλης Κ. Ι. (2020). Ειδικότητα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Απαντήσεις στην Τράπεζα Θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ. Αθήνα: 24 Γράμματα. ISBN13-9786182010785
  • Δημούλης, Κ. Ι. (2019). «Το Γουδή και η ιστορία του». Στο Κ. Γ. Κατσινίκας & Κ.Ι. Καδδά (επιμ.). Άλσος Ελληνικού Στρατού. Ιστορία – Κοινωνία – Περιβάλλον, (σσ. 11-38). Αθήνα: Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού-Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. ISBN 978-618-84333-0-4