Θεματική Ενότητα: Φιλοσοφική ψυχολογική θεώρηση εαυτού

 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση

(Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Μιχαήλ Κ. Μαντζανάς είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών με ειδικότητα: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία. Είναι Καθηγητής Διδάσκων στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, όπου δίδασκε στα προπτυχιακά μαθήματα του Τομέα Φιλοσοφίας και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τομέα Φιλοσοφίας του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ από το 2003 έως σήμερα, όπου με την ίδρυση του Τμήματος Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ διδάσκει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. Είναι επιπλέον Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής και Φιλοσοφίας της Αυτογνωσίας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπροσθέτως, είναι Ειδικός Επιστήμων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Επί σειρά ετών παραδίδει μαθήματα – σεμινάρια –  διαλέξεις: Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ψυχολογίας, Δικαστικής Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής, Συμβουλευτικής Φιλοσοφίας, Κινητοποιητικής Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής, Φιλοσοφικής Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, Ηγεσίας, Διοίκησης Προσωπικού, Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Διαχείρισης Σχέσεων και κρίσεων καθώς και οριακών καταστάσεων σε Ανώτατες Πανεπιστημιακές Ακαδημίες Βασικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο (ΤΕΠΑΚ). Επιπλέον, παραδίδει μαθήματα – σεμινάρια – διαλέξεις σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα τμήματα: Ιατρικής του Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ιατρικής του Παν/μίου Θεσσαλίας («Νευροψυχολογικές διαταραχές βαρέως πάσχοντα. Εκτίμηση και διαχείριση» και «Εισαγωγή στην έννοια της Ψυχο-κοινωνικής διαχείρισης»), στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα». Επίσης παραδίδει μαθήματα – σεμινάρια – διαλέξεις στο Μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφική Σχολή: Ζώα, Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία, όπου διδάσκει το μάθημα: Τα Zώα ως Κατοικίδια: Κοινωνιολογικές και Νομικές Προεκτάσεις.  Επιπλέον, παραδίδει μαθήματα – σεμινάρια – διαλέξεις στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ και επί σειρά ετών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Επιπλέον, ως Ειδικός Επιστήμονας του Τεχνολογικού Παν/μίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), παραδίδει μαθήματα – σεμινάρια – διαλέξεις Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε συνάρτηση με τη Συμβουλευτική Φιλοσοφία και τη Φιλοσοφική Ψυχολογία. Είναι Διδάκτορας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι Διδάκτορας Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, πτυχιούχος της Θεολογικής, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και αποτελεί μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών. Πραγματοποιεί σεμινάρια – διαλέξεις – μαθήματα που αφορούν στη Συμβουλευτική Φιλοσοφία, στην Αυτογνωσία και στην Κινητοποιητική Φιλοσοφική Ψυχολογία.  Τα βιβλία του μεταφράζονται και σε άλλες γλώσσες. Μέσα από το επιστημονικό έργο του, την επιστημονική και κοινωνική δράση του και μέσα από τα βιβλία του: Η φιλοσοφημένη γυναίκα, Ο φιλοσοφημένος άνδρας, Φιλοσοφημένοι άνθρωποι, προάγει με έναν επιστημονικό, εύληπτο αλλά και κατανοητό τρόπο στο ευρύ κοινό, την έννοια του Φιλοσοφημένου ανθρώπου.