Επιτροπές

Συμβουλευτική επιτροπή ακαδημαϊκών θεμάτων

Σύνθεση: 
Πλιόγκου- Σιδηροπούλου- Τρομαρά- Παπαιωάννου  

Επιτροπή διπλωματικών με αρμοδιότητες

Σύνθεση: 
Καλεράντε- Πλιόγκου- Τζάρτζας- Παπαιωάννου  

Διερευνητική επιτροπή επαγγελματικού προσανατολισμού

Σύνθεση: 
Τζάρτζας- Σβολόπουλος- Λογιώτης