Δωρεάν Σεμιναριακό Προαιρετικό Μάθημα: Οργάνωση Ακαδημαϊκού Λόγου - Έρευνα

 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση

(Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning)

Προγραμματισμός και Περιεχόμενα Μαθήματος: Οργάνωση Ακαδημαϊκού Λόγου – Έρευνα