Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένη Αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ελένη Φωτιάδου)

 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση

(Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning)