Απαιτούμενα Πιστοποιητικά

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση Πιστοποιητικά, των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει εξ αρχής: Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (από 15-12-2022 έως 15-02-2023) (pms-axiolog@uowm.gr) 1. Αίτηση 2. Βιογραφικό Σημείωμα (σύντομο) Β. ΕΝΤΥΠΑ ΦΑΚΕΛΟΥ (Μπαίνουν στο φάκελο που θα αποσταλεί  από 15-12-2022 έως 15-02-2023) 1. Αίτηση (η ίδια που

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά Read More »

Η προκήρυξη του ΠΜΣ: “Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στην Δια Βίου Μάθηση – Κατάρτιση”

Η ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ: η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η προκήρυξη του ΠΜΣ: “Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στην Δια Βίου Μάθηση – Κατάρτιση” Read More »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΜΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΜΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάθημα (Κωδικός) Εκπαιδευτής /τρια Εισηγητής/τρια Τίτλος εισήγησης     16/11/2022 Φιλοσοφικές – θρησκευτικές προσεγγίσεις (MPX110)              ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Εφαρμογή των αρχών των Σχηματικών και Ανθρωπιστικών θεωριών για τη δημιουργία μαθητοκεντρικών τάξεων στην κατάκτηση της δεύτερης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΜΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Read More »