ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο «Κοινωνικής Πολιτικής και Δια Βίου Εκπαίδευσης» και το Μεταπτυχιακό Τμήμα  «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» ίδρυσαν το περιοδικό

«Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής
και Δια Βίου Εκπαίδευσης»,
 

προκειμένου να προβληθούν σύγχρονοι προβληματισμοί σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά ζητήματα.

Η δομή του περιοδικού απαρτίζεται από τις ενότητες: α) Εισαγωγικό σημείωμα, β) θεματική από την συντακτική ομάδα, γ) άρθρα σε προσδιορισμένη ενότητα του τεύχους, δ) περιλήψεις εργασιών φοιτητών-τριών και  ε) βιβλιοκρισίες. 

Το περιοδικό θα δημοσιεύεται ανά εξάμηνο, υπό την αιγίδα των Εκδόσεων Γρηγόρη.

Η θεματική του δεύτερου τεύχους είναι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην εκπαίδευση επιστημόνων- πολιτών.

Η αρθρογραφία, με βάση αυτή τη θεματική, μπορεί ενδεικτικά να καλύπτει θεματικές, όπως: 

  • ζητήματα κουλτούρας 
  • κοινωνική ανισότητα  
  • κοινωνικό φύλο 
  • μορφές εκπαίδευσης 
  • αγορά εργασίας  
  • παραστατικές τέχνες (μουσική, θέατρο, κινηματογράφος)  
  • ιστορία της εκπαίδευσης
  • εκπαιδευτική πολιτική

Τα κείμενα μπορούν να είναι γραμμένα στα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά (και με ειδική συμφωνία με συνεργάτη-συνεργάτιδα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τα άρθρα: περίληψη (abstract) 200 έως 300 λέξεις, 3 – 4 λέξεις – κλειδιά (key – words), σώμα κειμένου από 4.000 έως 5.000 λέξεις (χωρίς κενό).  

Για τις βιβλιοκριτικές: Από 800 έως 1000 λέξεις (χωρίς κενό).

Για τις περιλήψεις των εργασιών: Από 500 έως 600 λέξεις (χωρίς κενό).

Γραμματοσειρά: Times New Roman

Διάστιχο: 1,5

Μέγεθος Γραμμάτων: 12

Οι βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το σύστημα APA.

Το δεύτερο τεύχος προβλέπεται να εκδοθεί τον Σεπτέμβριο 2024. Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2024.