Για περισσότερες πληροφορίες

3ος Κύκλος για το Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα:
Αξιολόγηση Μαθητών / Μαθητριών – Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί το εξ αποστάσεως και 
ασύγχρονο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση Μαθητών / Μαθητριών: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές».

Το πρόγραμμα στοχεύει να προετοιμάσει πτυχιούχους, επαγγελματίες και στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης με έμφαση στην αξιολόγηση μαθητών / μαθητριών.

Το πρόγραμμα διαρκεί 420 ώρες (7 μήνες). Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για προσλήψεις, διορισμούς, πίνακες εκπαιδευτικών και κρίσεις στελεχών (ενδεικτικά: Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. Αριθμός 2ΓΕ/2023 και Νόμος 4823/2021 – ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης).

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 3ου κύκλου: 15/05/2024
Λήξη υποβολης αιτήσεων 3ου κύκλου: 31/08/2024
Έναρξη μαθημάτων 3ου κύκλου: 01/09/2024
Λήξη προγράμματος 3ου κύκλου: 31/03/2025

Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
https://miskedivim.uowm.gr/axiostu3/register/

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος:
Καλεράντε Ευαγγελία, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας