Πρόσκληση για δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό “Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής και Δια Βίου Εκπαίδευσης”

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο «Κοινωνικής Πολιτικής και Δια Βίου Εκπαίδευσης» και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» ίδρυσαν το περιοδικό «Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής και Δια Βίου Εκπαίδευσης», προκειμένου να προβληθούν σύγχρονοι προβληματισμοί σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά ζητήματα.
Η δομή του περιοδικού απαρτίζεται από τις ενότητες:
α) Εισαγωγικό σημείωμα,
β) θεματική από την συντακτική ομάδα,
γ) άρθρα σε προσδιορισμένη ενότητα του τεύχους,
δ) εργασίες φοιτητών και  
ε) βιβλιοκρισίες.


Το περιοδικό θα εκδίδεται ανά εξάμηνο και θα βρίσκεται υπό την αιγίδα των εκδοτικών οίκων: Γρηγόρη και 24 Γράμματα.  
Η θεματική του πρώτου τεύχους είναι «νεανική κουλτούρα». Η αρθρογραφία, με βάση αυτή τη θεματική, μπορεί ενδεικτικά να καλύπτει θεματικές, όπως:  
ζητήματα κουλτούρας  
κοινωνική ανισότητα  
κοινωνικό φύλο  
μορφές εκπαίδευσης  
αγορά εργασίας  

παραστατικές τέχνες (μουσική, θέατρο, κινηματογράφος)  
Τα κείμενα μπορούν να είναι γραμμένα σε οποιαδήποτε γλώσσα.  

Το πρώτο τεύχος προβλέπεται να εκδοθεί τον Οκτώβριο 2023. Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Αυγούστου 2023.