Οργάνωση Ακαδημαϊκού Λόγου-Έρευνα

book, windows wallpaper, reading-856151.jpg
Ετήσιος Κύκλος Διαλέξεων

Οργάνωση Ακαδημαϊκού Λόγου-Έρευνα

Το μάθημα «Οργάνωση Ακαδημαϊκού Λόγου-Έρευνα» στοχεύει να ανταποκριθεί στην ανάγκη συστηματικής προσέγγισης των νοητικών και γλωσσικών διαδικασιών, οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή και κατανόηση των προϊόντων γραπτού και προφορικού λόγου σε ακαδημαϊκό περιβάλλον.

girl, school, university-476977.jpg

Προγραμμα

Νοέμβριος 2023 – Οκτώβριος 2024