ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η θέση της βιβλιοθήκης στην εποχή μας έχει προσλάβει μεγάλη σημασία και διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη διάδοση της γνώσης. Στόχος κάθε προηγμένης κοινωνίας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών για όλους και η άμβλυνση των διαφορών μεταξύ προνομιούχων ατόμων και μη. Ένας από τους κυριότερους φορείς που επιτυγχάνει τα παραπάνω είναι η βιβλιοθήκη.

       Μια καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη αποτελεί το κέντρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο εντάσσεται. Το έργο των πανεπιστημίων είναι η διατήρηση και η μετάδοση της γνώσης από γενιά σε γενιά, η παραγωγή νέας γνώσης, η έρευνα και η διδασκαλία. Το έργο που αποτελεί ταυτόχρονα και σκοπό μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης είναι να στηρίζει, να προάγει και να διευκολύνει όλες αυτές τις λειτουργίες μέσω τη συγκέντρωσης, της φύλαξης, της οργάνωσης και της προσφοράς της καταγεγραμμένης γνώσης καθώς και της παροχής ποικίλων υπηρεσιών ιδιαίτερα σήμερα που οι ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας σε πληροφόρηση είναι μεγάλες. Η έγκαιρη απόκτηση αξιόπιστων και επίκαιρων πληροφοριών συμβάλει καταλυτικά στην επιστημονική και παραγωγική ανάπτυξη κάθε χώρας, επομένως ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

       Οι χρήστες-αναγνώστες μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες:

● Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ).

● Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές.

● Υποψήφιοι διδάκτορες.

● Εξωτερικοί χρήστες.

Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες χρηστών-αναγνωστών έχει διαφορετικές ανάγκες από τη βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, οι προπτυχιακοί φοιτητές χρειάζονται μια καλή συλλογή από διδακτικά εγχειρίδια-αν είναι δυνατόν σε αρκετά αντίτυπα-και πρόσβαση σε βασικούς τίτλους περιοδικών προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των μαθημάτων τους. Από την άλλη, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες και τα μέλη ΔΕΠ χρειάζονται πλούσιες συλλογές περιοδικών, ευρετήρια, online βάσεις δεδομένων, δυνατότητα πρόσβασης σε εξωτερικές πηγές και συνεργασία της βιβλιοθήκης με άλλες βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα τόσο στον εθνικό όσο και στον διεθνή χώρο. Υποχρέωση λοιπόν μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης είναι να εξυπηρετεί όλους τους χρήστες διατηρώντας παράλληλα μια ισορροπία στη συλλογή και στις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

       Συγκεκριμένα η συλλογή της βιβλιοθήκης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών URL:  https://library.uowm.gr/?lang=el http://libcatalog.uowm.gr/ η οποία λειτουργεί σε ενιαίο χώρο και φιλοξενεί τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, το πρώην Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών και της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ανέρχεται σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2020 σε 42.266 τόμους μονογραφιών. Οι βιβλιογραφικές εγγραφές στον ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος: 26.367.

Επιπλέον η βιβλιοθήκη:

● 81 τίτλους περιοδικών

● Διαθέτει υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων.

● Πραγματοποιεί σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών (πληροφοριακός γραμματισμός)

● Διαθέτει ιδρυματικό καταθετήριο (dspace) επιστημονικών εργασιών (γκρίζα βιβλιογραφία: πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές) URL: https://library.uowm.gr/?page_id=2269  

● Παρέχει πρόσβαση στους χρήστες-αναγνώστες στις εξής βάσεις δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης (open access databases)

AGRICOLA

AGRIS (International System for Agricultural Science      and Technology)

BadgerLink

DIRLINE (Directory of health Information Resources onLINE)

ERIC Database (βάση για εκπαιδευτικά θέματα) και σε ηλεκτρονικά περιοδικά π.χ DOAJ, Scielo, κ.ά.                      

● Είναι μέλος του ΣΕΑΒ(Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) παρέχοντας πρόσβαση στους χρήστες της σε χιλιάδες ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία.

www.heal-link.gr

● Διαθέτει πρόσβαση στο αποθετήριο «Κάλλιπος». Το αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου. URL: https://repository.kallipos.gr/

● Διαθέτει πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

       Σήμερα βρισκόμαστε στο μέσο μιας εκδοτικής έκρηξης έντυπης και ηλεκτρονικής με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Σταθερός στόχος όλων μας που υπηρετούμε στον νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης είναι πάντα η ολοκλήρωση και η πληρότητα, όσο αυτό είναι εφικτό σ’ έναν χώρο που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.