ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2024

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρίες Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση

(Πλιόγκου Βασιλική-  Τρομάρα Σοφία)

1. Η αξιολόγηση για τη μάθηση και η αξιολόγηση ως μάθηση. Σύγχρονες προσεγγίσεις και βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.

2. Πολλαπλές μορφές ανισοτήτων στην εκπαίδευση: αξιολόγηση και εμπόδια στον κοινωνικό μετασχηματισμό.

3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: απόψεις εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα, επαγγελματική ανέλιξη και κοινωνική συνοχή

4. Αξιολόγηση και μετα-Covid εποχή. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ως εργαλείο επανάκαμψης.

5. Μακρο-σκοπικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Ελλάδα και άλλες χώρες.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η Αξιολόγηση στο μοντέλο κοινωνικής-οικονομικής ανάπτυξης και δομών Πρόνοιας και Πολιτισμού

(Καλεράντε Ευαγγελία- Νικολάου Σουζάνα- Ασπρούλης Άρης- Ουδατζής Νίκος- Δημούλης Κωνσταντίνος)

1. Η Αξιολόγηση ως διαδικασία σε δομές δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης

2. Αξιολόγηση και δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα: Ιστορία, πρότυπα και πεδία  εφαρμογής

3. Αξιολόγηση και λειτουργία των επιχειρηματικών δομών

4. Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των επιχειρήσεων στο εξωτερικό τους περιβάλλον (κοινότητες, τοπική οικονομία, αυτοδιοίκηση)

5. Αξιολόγηση και προνοιακές δομές: Περιπτώσεις ανάλυσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

6. Διεθνείς Οργανισμοί και πεδία εφαρμογής της Αξιολόγησης:  Πρότυπα και δείκτες αξιολόγησης

7. Ειδικές μορφές Αξιολόγησης στην οργάνωση και λειτουργία των πολιτιστικών δομών

8. Το ζήτημα της Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική πολιτική (2015-2022) ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο (θέμα προς διαμόρφωση)

9. Εκπαιδευτική πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση (2020-2022). Κοινωνιολογικές και πολιτικές διαστάσεις στο ερμηνευτικό πλαίσιο της Αξιολόγησης (θέμα προς διαμόρφωση)

10. Εκπαιδευτική πολιτική για τα ΑΜΕΑ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Θεωρητική προσέγγιση της σχέσης εκπαίδευσης- εργασίας- Αξιολόγησης

11. Αναλυτική παρουσίαση της έρευνας έκθεσης (ΙΕΠ) για τη διαρροή μαθητών-μαθητριών από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Κοινωνικο-Πολιτικός Λόγος στην Αξιολόγηση της Έρευνας

12. Μελέτη και σχολιασμός των πορισμάτων της τελευταίας έκθεσης PISA, λαμβάνοντας υπόψη: α) συγκριτικά στοιχεία και β) δημοσιεύματα τύπου.

13. Ανάλυση περιεχομένου άρθρων σε εφημερίδες για θέματα μεταναστών- προσφύγων: Κοινωνικο-πολιτική Αξιολογική οριοθέτηση

14. Ανάλυση περιεχομένου άρθρων σε εφημερίδες για θέματα γυναικοκτονιών ή κακοποίηση ή συνδυασμό των δυο.  Κοινωνικο-πολιτική Αξιολογική οριοθέτηση

15.Μελέτη και σχολιασμός εκθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΟΣΑ και Διεθνών Ευρωπαϊκών Φορέων σε ειδικές θεματικές, που προσδιορίζονται, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα φοιτητών-φοιτητριών. 

16. Κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις θεματικών, όπως εκφέρονται στον κινηματογραφικό ή λογοτεχνικό λόγο (θέμα προς διαμόρφωση κατόπιν συνεννόησης)

17. Γενιά Ζ- Αξιολόγηση χαρακτηριστικών της συνδυαστικά σε μεθόδους διδασκαλίας

18. Γενιά Ζ- Αξιολόγηση δεδομένων, ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων στην εκπαίδευση

19. Πολιτική κοινωνικοποίηση- ομάδες πίεσης: συνδικαλιστικοί φορείς, παρεμβατικός εκπαιδευτικός λόγος (η περίοδος και το υλικό κατόπιν συνεννόησης)

20. Πολιτική κοινωνικοποίηση, μαθητικοί σύλλογοι ή φοιτητικοί σύλλογοι (εκδηλώσεις φαινομένων, έρευνα ή ανάλυση εντύπων σε ορισμένη περίοδο)

21. Δυτική κουλτούρα ή άλλη κουλτούρα και επικαθορισμοί στην εκπαίδευση (ειδική θεματική προς διαμόρφωση)

22. Αξιολόγηση ζητημάτων σχετικών με το bullying ( έρευνες, κειμενικός λόγος κλπ.)

23. Αξιολόγηση πολιτικού λόγου, πχ άνοδος της άκρας δεξιάς, σύνδεση με εκπαίδευση, πολιτική κοινωνικοποίηση, δημοκρατία, θεσμούς κλπ. 

24. Το πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ ως μέθοδος αξιολόγησης. Μια κοινωνιολογική ανάλυση και αξιολόγηση.

25. Η θεωρία του Ανθρωπίνου κεφαλαίου σήμερα και η εκπαίδευση ως επενδυτικό ή καταναλωτικό αγαθό

26, Η εκπαίδευση ως ατομική και κοινωνική υπόθεση στη σύγχρονη κοινωνία (φυσική αριστοκρατία και τεχνητή αριστοκρατία στην ανώτατη εκπαίδευση)

27. Η επίτευξη της κοινωνικής αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση (τρόποι και μέθοδοι)

28. Ειδικές κατηγορίες οργανισμών κράτους πρόνοιας (εθελοντικοί οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί, «ολοκληρωτικοί οργανισμοί», (τα νοσοκομεία, οι φυλακές, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης) και αξιολόγηση

29. Σχέση εκπαίδευσης και πολιτικής ή η εκπαίδευση ως πολιτική πράξη

30. Αξιολόγηση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης

31. Το εκπαιδευτικό έργο και τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Διερεύνηση των συστημάτων επιλογής από το 1975 ως σήμερα

32. Κριτήρια αξιολόγησης του σχολικού εγχειριδίου του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στο σχολείο

33. Αξιολόγηση μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων επιθετικότητας και βίας στο δημοτικό σχολείο/γυμνάσιο

34. Αξιολόγηση του ΑΠ: Η αισθητική παιδεία στις μικρές ηλικίες

35. Κοινωνικός αποκλεισμός και Εκπαίδευση: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

36. Εκπαίδευση-Απασχόληση και Κοινωνικό κεφάλαιο

37. Αξιολόγηση του ρόλου της οικογένειας στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος

38. Αξιολόγηση του κοινωνικού προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού

39. Αξιολόγηση του σχολείου ως φορέα κοινωνικοποίησης

40. Ο ρόλος των τοπικών θεσμών στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

41. Αξιολόγηση δομών των ατόμων της τρίτης ηλικίας (Ελλάδα-Ευρώπη)

42. Κοινωνικές δομές και πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα κατά το α΄μισό του 20ου αι.

43. Η επιλογή των σπουδών και του επαγγέλματος: Μύθος και πραγματικότητα

44. Η κοινωνική σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού της Ελλάδας

45. Η Ζήτηση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σε συνεννόηση μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο θέμα το οποίο θα προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσετε διαθεματικά και διεπιστημονικά σύγχρονες οπτικές.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μεθοδολογία έρευνας στην Αξιολόγηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Κυρίδης Αργύρης

 1. Κατασκευή κλίμακας στάσεων για θέμα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια
 • Προσδιορισμός ερευνητικού προβλήματος, ερευνητικών ερωτημάτων και ερευνητικού εργαλείου σε θέμα που θα επιλέξει  ο/η φοιτητής/τρια
 • Βασική Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων (θα τα χορηγήσει ο διδάσκων)
 • Δημιουργία μικτού ερωτηματολογίου (στάσεις και συλλογή πληροφοριών) για θέμα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια
 • Ερευνητικά ερωτήματα και διατύπωση ερωτήσεων για θέμα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια

Γιαβρίμης Παναγιώτης

 1. Η ανάλυση περιεχομένου στην ποιοτική έρευνα
 • Οι ομάδες εστίασης ως μέθοδος έρευνας
 • Η έρευνα δράσης ως μέθοδος έρευνας
 • Η εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία (Grounded Theory)
 • Η Εθνομεθοδολογία στην ποιοτική έρευνα
 •  Η Φαινομενολογία στην ποιοτική έρευνα

Φωτόπουλος Νίκος

1. Αξιολόγηση προγραμμάτων σε δομές δια βίου μάθησης (γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων, ΚΕΔΙΒΙΜ)


2. Αξιολόγηση  προγραμμάτων σε δομές επαγγελματικής κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης)


3. Πιστοποίηση  Προσόντων Μη τυπικής Εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης


4. Δια βίου Μάθηση και Κοινωνική Ευπάθεια


5. Σύνδεση τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης


6. Εκπαίδευση, κατάρτιση, ΔΒΜ και πολιτικές απασχόλησης


7. Ανθρώπινο δυναμικό, Δεξιότητες και αγορά εργασίας.

Κωνσταντινίδου Ευθαλία

1. Κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου και ψυχολογική αξιολόγηση ποιότητας ζωής: Σύνδεση με την έρευνα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

2. Κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου και λογοδοτήσεις: Σύνδεση με την έρευνα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

3. Κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου και ανάλυση συνομιλίας: Σύνδεση με την έρευνα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

4. Κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου και ιδεολογικά διλήμματα: Σύνδεση με την έρευνα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

5. Κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου και κατασκευή γεγονότων: Σύνδεση με την έρευνα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ιστορική συγκριτική επισκόπηση εφαρμοσμένων μοντέλων Αξιολόγησης

(Τζάρτζας Γιώργος, Σβολόπουλος Βασίλειος)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1. Αξιολόγηση βάσει φακέλου: Συγκριτική μελέτη της εφαρμογής της μεθόδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (τουλάχιστον δύο χώρες)

1. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

2. Συστήματα αξιολόγησης φοιτητών στα πανεπιστήμια

3. Συστήματα αξιολόγησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

4. Σύνδεση αξιολόγησης εκπαιδευτικών και επαγγελματικής ανάπτυξης

5. Τράπεζα Θεμάτων

2.Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επαγγελματική ανάπτυξη

3. Σχέδιο και υλοποίηση έρευνας (μικρής κλίμακας με συνεντεύξεις ή με ερωτηματολόγιο) για τις απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγησή τους

4. Η σχέση της υποκειμενικής και αντικειμενικής γνώσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες

5. Η συμβολή της γνώσης στη διαμόρφωση του ανθρώπου

– Το παράδειγμα του Comenius.

– Το παράδειγμα του J.J>Rousseau

– Το παράδειγμα του Νεοουμανισμού

– Το παράδειγμα  της Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας

6.  Η αξιολόγηση ως μέσο διαμόρφωσης του ανθρώπου

7. Η αξιολόγηση της Γνώσης: μία ιστορική προσέγγιση

8. Η αξιολόγηση της Γνώσης στο 19ο αι.

Spencer, Η. (1861). What Knowledge Is of Most Worth.

9. Η αξιολόγηση στη Νεωτερικότητα.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει εξώφυλλο με το όνομά σας και όνομα διδάσκοντος/ουσας.
 2. Η αναφορά στη βιβλιογραφία θα πρέπει να γίνεται με το σύστημα ΑΡΑ (θα λάβετε σχετικό αρχείο αναφορών)
 3. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει ως 20 πηγές
 4. Δομή Εργασίας
 5. Περίληψη
 6.  Παρουσίαση των κυρίως θεμάτων μελέτης
 7. Εισαγωγή στο θέμα
 8. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ανάπτυξη του θέματος (σε κεφάλαια)
 9. Συμπεράσματα
 10. Βιβλιογραφία
 11. Μέγεθος εργασίας (3.000-5.000 λέξεις)  (αν θέλει κάποιος- κάποια επαυξημένο αριθμό λέξεων μπορεί να το κάνει)
 12. Ημερομηνία παράδοσης στο email του διδάσκοντα/ουσας: 14/06/2024

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Όπου το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους καθηγητές-καθηγήτριες γίνεται μια εργασία στο προτεινόμενο θέμα του καθηγητή ή της καθηγήτριας που επιλέγεται.
 • Αν επιλεγεί διεπιστημονική εργασία, σε συμφωνία πάντα με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια, διορθώνεται και από τους δυο καθηγητές/τριες και βαθμολογείται ξεχωριστά.
 • Διατηρείται το δικαίωμα της αντιπρότασης θέματος, εφόσον συμφωνεί ο καθηγητής ή καθηγήτρια
 • Σε κάθε μάθημα η επικοινωνία για τις εργασίες γίνεται αποκλειστικά με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια του μαθήματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η Αξιολόγηση στη Δια βίου Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επιμόρφωση

(Πλιόγκου Βασιλική-  Τρομάρα Σοφία)

1. Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) και  Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργαλεία της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής και αξιολόγηση στο πεδίο της ΔΒΜ.

2. Δια βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων και διασφάλιση ποιότητας. Διερεύνηση των ελληνικών πολιτικών.

3. Ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών: επαγγελματική εξέλιξη και ποιότητα στην εκπαίδευση.

4. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Σύγχρονες Κοινωνικο-Οικονομικές, Πολιτικές και Πολιτισμικές Συνθήκες. Ελλάδα και Ευρώπη.

5. Αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στην Ελλάδα.

6. Δια Βίου Μάθηση/Εκπαίδευση Ενηλίκων και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κοινωνική Δικαιοσύνη και Κοινωνικός Μετασχηματισμός. 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικές μορφές Αξιολόγησης στις Πολιτικές: Κοινωνικής Ισότητας, Ζητημάτων Κοινωνικού Φύλου, Μετανάστευσης

(Καλεράντε Ευαγγελία- Νικολάου Σουζάνα- Ασπρούλης Άρης- Ουδατζής Νίκος- Δημούλης Κωνσταντίνος)

1.         Η διαμόρφωση της ιδεολογίας του φύλου και η προπαγάνδα μέσω των ΜΜΕ

2.         Παγκοσμιοποίηση, ΜΜΕ και κοινωνικός αποκλεισμός

3.         Η έννοια της Κοινωνικής ενσωμάτωσης: Περιεχόμενα και περιορισμοί

4.         Οι γυναίκες στη διακυβέρνηση της Ευρώπης

5.         Φύλο και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες

6.         Στερεότυπα των ρόλων και κοινωνικές αναπαραστάσεις των φύλων στα σχολικά εγχειρίδια (π.χ. «Εμείς και ο Κόσμος» των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή»)

7.         Δομικές αλλαγές στην οικογένεια και οι σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς

8.         Πολιτιστική ομογενοποίηση και ΜΜΕ

9.         Η εικόνα της γυναίκας στην τηλεόραση (διαφημίσεις ή σήριαλ ή συγκεκριμένη ταινία)

10.       Κοινωνική διάσταση προβλημάτων και στάσεων των εφήβων των αστικών κέντρων

11.       Κοινωνικός αποκλεισμός και οικογένεια

12.       Οι αναπαραστάσεις της βίας και του εγκλήματος στα ΜΜΕ. Αξιολόγηση ενός κοινωνικού προβλήματος

13.       Η φύση του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Αξιολόγηση των κοινωνικών συνθηκών την εποχή της κρίσης

14.       Κοινωνία της Γνώσης: Μορφές και μηχανισμοί κοινωνικής περιθωριοποίησης με μοχλό την εκπαίδευση

15.       Αξιολόγηση της εικόνας της οικογένειας στις ελληνικές τηλεοπτικές σειρές

16.       Λόγος «περί αστέγων»: Αξιολόγηση των Δικτύων φιλανθρωπίας και κοινωνικές κατασκευές

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

4.1 Miles 4.1 Miles | An Oscar-Nominated Op-Doc

Attila ’74 Atilla 74: The Rape of Cyprus Michael Cacoyannis Αττίλας 74: Ο βιασμός της Κύπρου Μιχάλη Κακογιάννη

Exodus https://movio.club/movie/470053  

Το Λιβάδι που Δακρύζει https://movio.club/movie/37952

Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού https://movio.club/movie/47432

Γαλήνη ΓΑΛΗΝΗ Γκρέγκορι Μαρκόπουλος 1958

Το Ταξίδι των Καταραμένων https://movio.club/movie/75641

Όχθες https://movio.club/movie/365331

Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ (ΝΙΚ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, σκηνοθεσία Ζύλ Ντασσέν) ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ (1957)

Απ’ το Χιόνι https://movio.club/movie/388281

America, America https://movio.club/movie/47249

Ο Μετανάστης https://movio.club/movie/47653

Lamerica 라메리카 (Lamerica, 1994) 한글자막

ΦΥΛΟ

Αντίο Παλλακίδα μου https://voody-online.com/load/dramaa/24799-Αντίοπαλλακίδα-μουFarewell-My-ConcubineBa-wang-bie-ji-1993.html

Στέλλα https://www.dailymotion.com/video/x8itdau

Στρέλλα https://greek-movies.com/movies.php?m=1993

Ευδοκία
https://greek-movies.com/movies.php?m=90

Il Grido Il Grido – di Michelangelo Antonioni – Film Completo by Film&Clips

Πέντε Εύκολα Κομμάτια https://movio.club/movie/26617

Το Κορίτσι με τα Μαύρα https://greek-movies.com/movies.php?m=10

Άγγελος https://movio.club/movie/162484

Boys Don’t Cry https://movio.club/movie/226

Dannish Girl https://movio.club/movie/306819

Star is Born https://movio.club/movie/22692

Όλα για τη Μητέρα μου Ταινία Όλα για τη μητέρα μου / All About My Mother / Todo sobre mi madre (1999) online με ελληνικους υποτιτλους Δράμα Greek subtitles (tenies-online.best)

Μίλα της Ταινία Talk to Her / Hable con ella / Μίλα της (2002) online με ελληνικους υποτιτλους Δράμα Greek subtitles (tenies-online.best)

Volver Ταινία Γύρνα πίσω / Volver (2006) online με ελληνικους υποτιτλους Κωμωδία Greek subtitles (tenies-online.best)

Πράσινες Τηγανιτές Ντομάτες Πράσινες Τηγανητές Ντομάτες (Fried Green Tomatoes) 1991 -Ελληνικοί υπότιτλοι- – YouTube

ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

Παράσιτα https://movio.club/movie/496243

1900 https://movio.club/movie/3870

Μαθαίνοντας την Αδικία https://movio.club/movie/479353

Inequality for All https://movio.club/movie/159008

Poor Us: An Animated History of Poverty  https://movio.club/movie/215012

Λαός και Κολωνάκι https://greek-movies.com/movies.php?m=824

Η Κυρία και Ο Ναύτης https://movio.club/movie/37916

Το Τρίγωνο της Θλίψης https://movio.club/movie/497828

The Garden of the Finzi https://movio.club/movie/4789

Umberto D https://movio.club/movie/833

Κλέφτης Ποδηλάτων https://movio.club/movie/5156

Τα Σταφύλια της Οργής https://movio.club/movie/596

Άνθρωποι και Ποντίκια https://movio.club/movie/51802

Βίαιοι, Βρώμικοι, Κακοί! https://movio.club/movie/19413

They Shoot Horses, Don’t They? They Shoot Horses, Don’t They ? (1969) [HD] – Sydney Pollack

Where the Crawdads Sing (και στο movio club χωρίς διαφημίσεις) Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες / Where the Crawdads Sing (2022) » Ταινίες σειρες online με ελληνικους υποτιτλους Voody (voody-online.com)

Η Μικρή Πριγκήπισσα Η μικρή πριγκίπισσα (1939) – YouTube

Mother India Mother India (1957) Μητέρα Ινδία – भारत माता – YouTube

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Etre et Avoir Être et avoir Documentaire

Entre les Murs Entre les murs (Entre os muros da escola)

Se… Se… (1968) – Filme Completo – Legendado / If… 1968 Full Movie

Summerhill Film Summerhill Film Greek Subtitles May 2020

Ο Δάσκαλος που Άφηνε τα Παιδιά να Ονειρεύονται Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ

Zero de Conduite Zéro de conduite – Jean Vigo

Ο Ψύλλος ~ Υπερκινητικός Δάσκαλος Ο Ψύλλος~Υπερκινητικός Δάσκαλος

Το Καναρινί Ποδήλατο Το καναρινί ποδήλατο – Full movie

Πόνος και Δόξα Ταινία Πόνος και δόξα / Pain and Glory / Dolor y gloria (2019) online με ελληνικους υποτιτλους Δράμα Greek subtitles (tenies-online.best)

Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών / Dead Poets Society (1989) » Ταινίες σειρες online με ελληνικους υποτιτλους Voody (voody-online.com)

Ασυμβίβαστη Γενιά Ταινία Dangerous Minds / Ασυμβίβαστη Γενιά (1995) online με ελληνικους υποτιτλους Δράμα Greek subtitles (tenies-online.best)

Το Ξυπόλυτο Τάγμα Το Ξυπόλυτο Τάγμα/The Barefoot Bataillon – Γκρεγκ Τάλλας (1953) eng subs – YouTube

Ανάλυση ταινίας, κοινωνική- πολιτική προσέγγιση. Από το κοινωνικό ζήτημα στον κοινωνικό προβληματισμό Αξιολόγησης (ιδιαίτερα ζητήματα θα αναλυθούν από καθηγητή- καθηγήτρια του μαθήματος)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ψυχολογικές και Κοινωνιολογικές διαστάσεις στην Αξιολόγηση

Καμαριανός Ιωάννης

 1. Η αξιολόγηση της ετερότητας στο σχολείο
 • Κριτική θεώρηση του νομικού πλαισίου αξιολόγησης ως διαδικασία απορρύθμισης του εκπαιδευτικού πεδίου

Πλιόγκου Βασιλική – Τζάρτζας Γιώργος

 1. Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία και η επίδρασή της στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία
 • Η αξιολόγηση του μαθητή ως μηχανισμός αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας
 • Η αρχιτεκτονική της αξιολόγησης: Ο σχολικός χώρος ως μηχανισμός αξιολόγησης του μαθητή
 • Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αδάμ Άννα

 1. Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης σύμφωνα με το μοντέλο της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης: Σύνδεση θεωρητικών αρχών και πρακτικής με έμφαση σε ζητήματα αξιολόγησης.
 • Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης σύμφωνα με το μοντέλο της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης: Σύνδεση θεωρητικών αρχών και πρακτικής με έμφαση σε ζητήματα θεραπείας.
 • Μελέτη και σχολιασμός της έννοιας της θεραπείας ως ένα πρωταρχικά ηθικό εγχείρημα στο πλαίσιο της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης.
 • Αξιολόγηση και σχολιασμός των αναδυόμενων προκλήσεων στις εφαρμογές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης στην εκπαίδευση.
 • Συγκριτική αξιολόγηση και σχολιασμός των θεωρητικών αρχών και τεχνικών της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά πλαίσια.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Τεχνικές και πρακτικές Αξιολόγησης

Λογιώτης Γιώργος

 1. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: κριτήρια και εργαλεία
 2. Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο Διδασκαλίας και Αξιολόγησης
 3. Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσω τεχνικής Project
 4. H ρουμπρίκα ως εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης
 5. Το portfolio ως εργαλείο μάθησης και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού
 6. Η υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης σε σχολικές μονάδες
 7. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας
 8. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα
 9. Η αξιολόγηση ΓΙΑ τη μάθηση. Έννοια, χαρακτηριστικά, στρατηγικές και  εφαρμογή στην πράξη
 10. Η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών ως  τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης

Γκιαούρη Στυλιανή

 1. Η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών ως
  τεχνικές  διαμορφωτικής αξιολόγησης: Έννοια, στόχοι, τρόποι εφαρμογής,
  πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
 2. Η αξιολόγηση ΓΙΑ τη μάθηση και ζητήματα ποιότητας. Έννοια, βασικά χαρακτηριστικά, στρατηγικές και η εφαρμογή της στην πράξη
 3. Σύγχρονες πρακτικές για τον σχεδιασμό της αξιολόγησης των μαθητών/τριών για ισότιμη πρόσβαση, συμπερίληψη και κοινωνική δικαιοσύνη.
 4. Η έννοια, το περιεχόμενο και ο ρόλος της αξιολόγησης στην ειδική εκπαίδευση.
 5. Μεθοδολογία Έρευνας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Είδη και μέθοδοι αξιολόγησης. Τυπική αξιολόγηση και άτυπη αξιολόγηση.
 6. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση των παιδιών: Μορφές συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, άλλων ειδικών και της οικογένειας.
 7. Ο ρόλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) στην αξιολόγηση των παιδιών: Μορφές διεπιστημονικής συνεργασίας
 8. Μορφές αξιολόγησης της νοητικής λειτουργίας και της προσαρμοστικής συμπεριφοράς.
 9. Μορφές αξιολόγησης των μαθητών/τριών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 10. Μορφέα αξιολόγησης των μαθητών/τριών με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας.
 11. Μορφές αξιολόγησης των συναισθηματικών ή συμπεριφορικών διαταραχών.
 12. Μορφές αξιολόγησης των διαταραχών αυτιστικού φάσματος.
 13. Μορφές αξιολόγησης των διαταραχών λόγου και ομιλίας.
 14. Μορφές αξιολόγησης των διαταραχών των αισθητηριακών διαταραχών ακοής και όρασης.
 15. Μορφές αξιολόγησης των μαθητών/τριών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα.
 16. Αξιολόγηση των κοινωνικών και των επαγγελματικών δεξιοτήτων για μαθητές/τριες με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες.
 17. Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων-εφαρμογών στην αξιολόγηση των γνωστικών, μαθησιακών και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές στο σχολείο.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει εξώφυλλο με το όνομά σας και όνομα διδάσκοντος/ουσας.
 2. Η αναφορά στη βιβλιογραφία θα πρέπει να γίνεται με το σύστημα ΑΡΑ (θα λάβετε σχετικό αρχείο αναφορών)
 3. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει ως 20 πηγές
 4. Δομή Εργασίας
 5. Περίληψη
 6.  Παρουσίαση των κυρίως θεμάτων μελέτης
 7. Εισαγωγή στο θέμα
 8. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ανάπτυξη του θέματος (σε κεφάλαια)
 9. Συμπεράσματα
 10. Βιβλιογραφία
 11. Μέγεθος εργασίας (3.000-5.000 λέξεις)  (αν θέλει κάποιος- κάποια επαυξημένο αριθμό λέξεων μπορεί να το κάνει)
 12. Ημερομηνία παράδοσης στο email του διδάσκοντα/ουσας: 14/06/2024

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Όπου το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους καθηγητές-καθηγήτριες γίνεται μια εργασία στο προτεινόμενο θέμα του καθηγητή ή της καθηγήτριας που επιλέγεται.
 • Αν επιλεγεί διεπιστημονική εργασία, σε συμφωνία πάντα με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια, διορθώνεται και από τους δυο καθηγητές/τριες και βαθμολογείται ξεχωριστά.
 • Διατηρείται το δικαίωμα της αντιπρότασης θέματος, εφόσον συμφωνεί ο καθηγητής ή καθηγήτρια
 • Σε κάθε μάθημα η επικοινωνία για τις εργασίες γίνεται αποκλειστικά με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια του μαθήματος.