ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/05
16:00-18:30 (ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ) και 18:45-21:15 (ΚΥΡΙΔΗΣ)

ΤΡΙΤΗ 14/05
16:00-18:30 (ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ) και 18:45-21:15 (ΠΛΙΟΓΚΟΥ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/05
16:00-18:30 (ΤΖΑΡΤΖΑΣ) και 18:45-21:15 (ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ)

ΤΡΙΤΗ 21/05
16:00-18:30 (ΛΟΓΙΩΤΗΣ) και 18:45-21:15 (ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/05

16:00-18:30 (ΚΥΡΙΔΗΣ ) και 18:45-21:15 (ΤΖΑΡΤΖΑΣ)

ΤΡΙΤΗ 28/05
16:00-18:30 (ΠΛΙΟΓΚΟΥ) και 18:45-21:15 (ΛΟΓΙΩΤΗΣ)


Τα θέματα είναι τα εξής:

Κυρίδης: Γενικά στοιχεία ποσοτικής έρευνας

Φωτόπουλος:
Γενικά στοιχεία ποιοτικής έρευνας

Τζάρτζας: Ερευνητικό πλαίσιο στην Ιστορία της εκπαίδευσης

Καλεράντε: Εκπαιδευτική ποιοτική έρευνα σε θέματα μετανάστευσης, κοινωνικού φύλου

Πλιόγκου: Εκπαιδευτική ποιοτική έρευνα σε θέματα ειδικής αγωγής, πολιτειότητας

Λογιώτης:  Ποιοτική έρευνα στο μικρο περιβάλλον του εκπαιδευτικού χώρου