Πρόσκληση για δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό “Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής και Δια Βίου Εκπαίδευσης”

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο «Κοινωνικής Πολιτικής και Δια Βίου Εκπαίδευσης» και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» ίδρυσαν το περιοδικό «Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής και Δια Βίου Εκπαίδευσης», προκειμένου να προβληθούν σύγχρονοι προβληματισμοί σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά ζητήματα.Η δομή του περιοδικού απαρτίζεται από τις ενότητες:α) Εισαγωγικό σημείωμα,β) …

Πρόσκληση για δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό “Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής και Δια Βίου Εκπαίδευσης” Διαβάστε Περισσότερα »

Αξιολόγηση Υποψηφίων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΑ Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι: α) Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας : (κάτοχος Β2 ή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία) β) Επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της …

Αξιολόγηση Υποψηφίων Διαβάστε Περισσότερα »

Αίτηση Νέου Κύκλου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ) ΑΙΤΗΣΗ (από 15-12-2022 έως 15-02-2023) 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ____________________________________________________________ Όνομα : ______________________________________________________________ Όνομα πατρός : ________________________________________________________ Όνομα μητρός: ________________________________________________________ Ημερομηνία και έτος γεννήσεως : __________________________________________ Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου : ___________________________________________ Διεύθυνση αλληλογραφίας : ______________________________________________ Αρ. τηλεφώνου οικίας : __________________________________________________ Αρ. κινητού τηλεφώνου : ________________________________________________ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): _________________________________________ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ο πτυχίο: …

Αίτηση Νέου Κύκλου Διαβάστε Περισσότερα »

Επιτροπές

Συμβουλευτική επιτροπή ακαδημαϊκών θεμάτων Σύνθεση: Πλιόγκου- Σιδηροπούλου- Τρομαρά- Παπαιωάννου   Επιτροπή διπλωματικών με αρμοδιότητες Σύνθεση: Καλεράντε- Πλιόγκου- Τζάρτζας- Παπαιωάννου   Διερευνητική επιτροπή επαγγελματικού προσανατολισμού Σύνθεση: Τζάρτζας- Σβολόπουλος- Λογιώτης

Κανονισμός Υποτροφιών

Άρθρο 86 ΝΟΜΟΣ 4957/2022δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης – Υποτροφίες

Αίτηση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ) ΑΙΤΗΣΗ (από 01-07-2022 έως 16-09-2022) 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ____________________________________________________________ Όνομα : ______________________________________________________________ Όνομα πατρός : ________________________________________________________ Όνομα μητρός: ________________________________________________________ Ημερομηνία και έτος γεννήσεως : __________________________________________ Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου : ___________________________________________ Διεύθυνση αλληλογραφίας : ______________________________________________ Αρ. τηλεφώνου οικίας : __________________________________________________ Αρ. κινητού τηλεφώνου : ________________________________________________ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): _________________________________________ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ο πτυχίο: …

Αίτηση Διαβάστε Περισσότερα »

Παράμετροι και Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων

«Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΑ Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι: α) Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας : (κάτοχος Β2 ή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία) β) Επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της Αγωγής, η …

Παράμετροι και Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων Διαβάστε Περισσότερα »