Απαιτούμενα Πιστοποιητικά

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση Πιστοποιητικά, των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει εξ αρχής: Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (από 15-12-2022 έως 15-02-2023) (pms-axiolog@uowm.gr) 1. Αίτηση 2. Βιογραφικό Σημείωμα (σύντομο) Β. ΕΝΤΥΠΑ ΦΑΚΕΛΟΥ (Μπαίνουν στο φάκελο που θα αποσταλεί  από 15-12-2022 έως 15-02-2023) 1. Αίτηση (η ίδια που …

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά Διαβάστε Περισσότερα »

Αιτήσεις υποψηφίων για το μεταπτυχιακό

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους υποψηφίους του μεταπτυχιακού “Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση – Επιμόρφωση” γίνεται από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210-2823088, 6982745512, 6974077934 και στο email: pms-axiolog@uowm.gr