ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επιτροπές

Συμβουλευτική επιτροπή ακαδημαικών θεμάτων Σύνθεση:  Πλιόγκου- Σιδηροπούλου- Τρομαρά- Παπαιωάννου   Επιτροπή διπλωματικών με αρμοδιότητες Σύνθεση:  Καλεράντε- Πλιόγκου- Τζάρτζας- Παπαιωάννου   Διερευνητική επιτροπή επαγγελματικού προσανατολισμού Σύνθεση:  Τζάρτζας- Σβολόπουλος- Λογιώτης

Αίτηση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ) ΑΙΤΗΣΗ (από 01-07-2022 έως 16-09-2022) 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ____________________________________________________________ Όνομα : ______________________________________________________________ Όνομα πατρός : ________________________________________________________ Όνομα μητρός: ________________________________________________________ Ημερομηνία και έτος γεννήσεως : __________________________________________ Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου : ___________________________________________ Διεύθυνση αλληλογραφίας : ______________________________________________ Αρ. τηλεφώνου οικίας : __________________________________________________ Αρ. κινητού τηλεφώνου : ________________________________________________ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): _________________________________________ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ο πτυχίο: …

Αίτηση Διαβάστε Περισσότερα »

Παράμετροι και Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων

«Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΑ Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι: α) Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας : (κάτοχος Β2 ή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία) β) Επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της Αγωγής, η …

Παράμετροι και Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων Διαβάστε Περισσότερα »

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση Πιστοποιητικά, των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει εξ αρχής: Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (από 01-07-2022 έως 16-09-2022) (pms-axiolog@uowm.gr) 1. Αίτηση 2. Βιογραφικό Σημείωμα (σύντομο) Β. ΕΝΤΥΠΑ ΦΑΚΕΛΟΥ (Μπαίνουν στο φάκελο που θα αποσταλεί  από 01-07-2022 έως 16-09-2022) 1. Αίτηση (η ίδια που …

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά Διαβάστε Περισσότερα »

Αιτήσεις υποψηφίων για το μεταπτυχιακό

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους υποψηφίους του μεταπτυχιακού “Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση – Επιμόρφωση” γίνεται από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210-2823088, 6982745512, 6974077934 και στο email: pms-axiolog@uowm.gr